Pedagogische Praktijk Van den Hoven heeft als doel kinderen, jeugdigen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Er worden pedagogische diensten geleverd aan zowel gezinnen, scholen als aan organisaties en instellingen. Pedagogische Praktijk Van den Hoven streeft erna om maatwerk te leveren voor mensen met of zonder beperking.

Wat kan ik voor u betekenen?

  • Ambulante begeleiding
  • Het opstellen en uitvoeren van een beleid met betrekking tot kinderen en jeugdigen
  • Invallen op woongroepen, activiteitencentra en ambulante dienstverlening
  • Kooklessen voor mensen met een beperking, eventueel d.m.v. picto-recepten
  • Het geven en schrijven van diverse workshops en trainingen
  • Het begeleiden bij het vinden van (betaald) werk en het begeleiden op het werk


Visie op het mens zijn

1. Het belangrijkste vind ik dat een mens mag zijn wie hij is. Iemand moet gelukkig zijn en respect hebben voor zichzelf en zijn omgeving.

2. Kinderen en jongeren dienen in een veilige en liefdevolle omgeving op te groeien en alle mogelijkheden te krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dit ieder op hun eigen manier en op hun eigen tempo.

3. Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar het talent dat een mens heeft. Hier leg ik dan ook graag het accent op. Ik vind dat er doorgaans teveel wordt gekeken naar wat iemand niet kan of moeilijk vindt. Terwijl als je het accent legt op wat iemand goed kan, ieder mens opbloeit en zich beter voelt.

4. Ik ben van mening dat ieder mens handelt naar datgene wat hem of haar goed lijkt. Dit wil niet zeggen dat iedereen goede keuzes maakt, maar van fouten maken wordt er geleerd. En fouten kunnen worden opgelost.

 

Werkvisie

– In mijn werk ga ik er vanuit dat ieder mens weet wat hij/zij nodig heeft en zelf tot de oplossing kan komen. Samen gaan we zoeken naar de oplossing en proberen we te werken aan dat wat nodig is.

– Iemand bepaalt zelf zijn eigen richting in de begeleiding, voor zover diegene dit kan. Ik zal volgen en ondersteunen waar mijn hulp wordt gevraagd. In dit proces sta ik naast iemand en vertrouw ik de personen waarmee ik werk en probeer hen dit ook te laten voelen.

– Mijn motto is: Wat je geeft, krijg je terug.

– Ik werk met veel humor en ik hou ervan om praktisch bezig te zijn. Stappen maken, maar wel op iemand zijn eigen tempo.

– Ik werk graag samen met mensen uit de omgeving. Dit kunnen ouders zijn, vrienden, familie, professionals… in ieder geval de personen die dichtbij de persoon staan met wie ik werk. Dit omdat zij in mijn ogen erg belangrijk zijn voor het welbevinden van de mensen met wie ik werk.

– Ik probeer echt maatwerk te leveren. Puur kijkend naar de persoon in kwestie. Daarbij werk ik transparant en zorgvuldig.

 Sanne van den Hoven

Mijn naam is Sanne van den Hoven en ik ben de eigenaar van Pedagogische Praktijk Van den Hoven.
Ik heb de opleiding HBO Pedagogiek gevolgd en ben nu gediplomeerd Pedagoge. Sinds 2003 tot eind 2015 heb ik in de gehandicaptenzorg gewerkt. In 2012 ben ik gestart met mijn pedagogische praktijk.

Mijn specialisme
Ik vind het erg leuk om te werken met mensen die bekend zijn binnen het autistisch spectrum en/of mensen met een verstandelijke beperking. Hierin heb ik ook veel ervaring opgedaan door mijn eerdere banen en stages. Tevens is mijn sterke kracht dat ik spreek als ervaringsdeskundige, mijn broertje heeft namelijk het Syndroom van Down. Van hem heb ik veel geleerd, waardoor ik nu mensen in het dagelijks leven uit ervaring en door de kennis van mijn opleidingen verder kan helpen. Mijn broertje is voor mij een drijfveer geweest om de zorg in te gaan en om mijn werk als Pedagoog uit te oefenen.

Mijn kracht is het gebruiken van humor en het op een gelijkwaardig niveau contact maken met mensen en het geven van praktische adviezen. In mijn basishouding ben ik transparant, toon respect voor ieder persoon en ben zorgvuldig in mijn werk. Ik wil met mijn praktijk er naar streven om voor ieder maatwerk te leveren.

Tarieven

Tarieven zijn nader te bepalen.

  • Betaling uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) is mogelijk.
  • Pedagogische Praktijk Van den Hoven is ook aangesloten bij WMO Coöperatie de Meijerij, waardoor het voor personen uit  gemeentes van de Meijerij mogelijk is om de betaling te voldoen via Zorg in Natura (ZIN).

Afzeggen

Een afspraak kan tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die minder dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden