Binnen Pedagogische Praktijk Van den Hoven is het mogelijk om verschillende (pedagogische-)trainingen en workshops op maat te verzorgen. Prijs altijd in overleg. Trainingen en workshops die mogelijk zijn:

 • Trainingen op maat. 
  Er zijn diverse trainingen op maat mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Allerlei thema’s zijn mogelijk.
  Denk aan autisme, verstandelijke beperking, seksualiteit, weerbaarheid etc.
 • Oppascursus, voor jongens en meiden vanaf 11 jaar
  Jongeren in een groep van maximaal 10 deelnemers leren in 4 avonden hoe ze moeten oppassen. Deze cursus heeft de onderwerpen: veiligheid, spel, positief opvoeden en omgaan met kinderen. Deze cursus wordt alleen in groepen gegeven.
 • Informatieve bijeenkomsten over opvoeding
  Voor (groepen) ouders is het mogelijk om bijeenkomsten te organiseren die betrekking hebben op een of meerdere thema’s. Thema’s kunnen zijn; puberteit, poep- en plas problemen, zindelijkheid, pesten, moeite met eten, peuterpuberteit, omgaan met emoties van je kind.
 • Weerbaarheidstraining voor verschillende doelgroepen
  Het uitgangspunt is dat kinderen en jongeren zich bewust worden van zichzelf en weten hoe te reageren in een voor hen lastige situatie, zodat ze steviger in hun schoenen komen te staan. Dit is voor zowel groepen mogelijk als voor individuele personen.
 • Workshops en voorlichtingen over pesten.
  Er is een workshop en/of voorlichting over (digitaal-)pesten beschikbaar. Dit zowel voor kinderen, jongeren als voor ouders en professionals. Het doel van de workshop/voorlichting is dat er meer informatie wordt gegeven over (digitaal-) pesten en over het effect ervan.
 • Trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking
  Op maat zijn er diverse trainingen beschikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking.
  Denk aan:
  – Vers leren koken met pictogrammen/foto’s
  – Zelfstandigheids-training
  – Hulp bij het vinden en behouden van werk