Pedagogische Praktijk Van den Hoven biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen.  Ik maak nooit gebruik van een wachtlijst, de zorg kan dus ieder moment starten.

Voor ambulante begeleiding kunt u denken aan:
– Psycho-educatie als er sprake is van een diagnose
– Helpen om alles op de rit te zetten als het even niet zo lekker loopt
– Het aanleren van vaardigheden
– Opvoedadviezen geven aan ouders en verzorgers
– Opvoedvaardigheden aanleren bij ouders en verzorgers
– Individueel een workshop of training geven die mogelijk is bij Pedagogische Praktijk Van den Hoven

Werkwijze voor ambulante begeleiding
1. De eerste afspraak die ik maak is ter kennismaking. Wat verwacht je van mij? En wat kan ik voor je doen? We maken doelen en afspraken, welke de basis zijn van de begeleiding.

2. Ik maak een persoonlijk plan waarin ik alle gemaakte afspraken en doelen op schrijf. Daarin staat ook wat persoonlijke informatie over de mensen met wie ik ga werken, die belangrijk is voor het uitvoeren van mijn werk.

3. We gaan aan de slag met de doelen die gesteld zijn.